Fidon

 

... procjena utjecaja na okoliš, gospodarenje otpadom, priprema i vođenje investicijskih projekata

Procjena utjecaja na okoliš

Izrada Studija utjecaja na okoliš, Elaborata zaštite okoliša za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Elaborata o usklađenosti glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša i sl. temeljem ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Gospodarenje otpadom

Izrada Planova gospodarenja otpadom i drugih elaborata i dokumenata iz područja gospodarenja otpadom.

Priprema i vođenje investicijskih projekata

Izrada projektnih zadataka i natječajne dokumentacije, savjetodavne usluge u postupku javne nabave i vođenje projekata.

Profil

Fidon je tvrtka koja se bavi konzultantskim uslugama u pripremi i realizaciji graditeljskih projekata, a posebno procjenom utjecaja na okoliš i vođenjem projekata.

Povjerenje, iskustvo i pozitivno timsko ozračje predstavljaju temelje Fidona. U suradnji sa širokim krugom vanjskih dugogodišnjih suradnika različitih struka spremni smo opravdati povjerenje naših klijenata.

Anita Zlatko Andrino

Tim

Dr.sc. Anita Erdelez,

dipl.ing.građ.,
ovlašteni inženjer građevinarstva


Posjeduje dugogodišnje iskustvo u području procjene utjecaja na okoliš i izradi planova gospodarenja otpadom. Voditeljica je niza studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, autocesta i državnih cesta, pomorskih luka i građevina, odlagališta otpada, sustava za navodnjavanje i dr.

Anita je nakon završenog diplomskog studija građevinarstva, magistrirala u znanstvenom polju građevinskih znanosti te doktorirala u znanstvenom polju interdisciplinarnih prirodnih znanosti.  

mob: +385 99 299 4392
e-mail: anita.erdelez@fidon.hr

Mr.sc. Zlatko Perović,

dipl.ing.


Posjeduje dugogodišnje iskustvo u području procjene utjecaja na okoliš i izradi planova gospodarenja otpadom. Voditelj je niza studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša plinovoda, sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, državnih cesta, sustava za navodnjavanje, odlagališta otpada, pomorskih luka i dr. Matematičko modeliranje utjecaja građevinskih zahvata na more, vode i zrak njegova su uža specijalnost.

mob: +385 99 702 1265
e-mail: zlatko.perovic@fidon.hr

Andrino Petković,

dipl.ing.građ.,
ovlašteni inženjer građevinarstva,
ovlašteni voditelj projekata (IPMA stupanj B)


Posjeduje dugogodišnje iskustvo u praktično svim segmentima graditeljstva. Upravljao je projektnim timovima za pripremu i realizaciju investicija u područjima vodnog i komunalnog gospodarstva, pomorskih građevina, visokogradnje, prometa i zaštite okoliša.

mob: +385 98 984 4079
e-mail: andrino.petkovic@fidon.hr

Kontakt

Fidon d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271 / V
10000 Zagreb
tel: +385 1 70 79 056
e-mail: fidon@fidon.hr

Osnovni podaci

Naziv: Fidon d.o.o. za projektiranje i savjetovanje
OIB: 61198189867
Matični broj: 081108853
Matični broj subjekta: 4756215
Broj žiro računa: HR58 2340 0091 1108 7791 1
Banka: Privredna banka Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kn
Direktor: Andrino Petković

Registar Trgovačkog suda u Zagrebu