Fidon

 

FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje specijaliziran je za stručne poslove zaštite okoliša, gospodarenje otpadom te pripremu i vođenje projekata... 

Procjena utjecaja na okoliš

 • Strateške studije utjecaja na okoliš za strategije, programe i planove
 • Studije utjecaja na okoliš
 • Elaborati zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • Elaborati o usklađenosti glavnih projekata s Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš
 • Dokumentacija vezana uz postupak izdavanja okolišne dozvole
 • Programi zaštite okoliša
 • Izvješća o stanju okoliša
 • Sanacijski elaborati, programi i sanacijska izvješća
 • Okolišni nadzor tijekom izgradnje, itd.

(temeljem suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike)

 

Gospodarenje otpadom

 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Idejna rješenja/projekti
 • Optimalizacija sustava prikupljanja otpada
 • Studije izbora lokacija za gospodarenje otpadom, i dr.

Priprema i vođenje investicijskih projekata

 • vođenje projekata
 • izrada projektnih zadataka 
 • izrada natječajne dokumentacije
 • savjetodavne usluge u postupcima javne nabave

Naš tim

Andrino Petković, dipl.ing.građ.

Direktor

ovlašteni inženjer građevinarstva,

ovlašteni voditelj projekata (IPMA B)                 

mob: +385 98 984 4079

e-mail: andrino.petkovic@fidon.hr

dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

 

voditelj stručnih poslova zaštite okoliša,          

ovlašteni inženjer građevinarstva

mob: +385 99 299 4392

e-mail: anita.erdelez@fidon.hr 

mr.sc. Zlatko Perović, dipl.ing.pom.

 

voditelj stručnih poslova zaštite okoliša        

 

mob: +385 99 702 1265

e-mail: zlatko.perovic@fidon.hr


 

Kontakt

Fidon d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271 / V
10000 Zagreb
tel: +385 1 70 79 056
e-mail: fidon@fidon.hr

Osnovni podaci

Naziv i sjedište: Fidon d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Trpinjska 5, 10000 Zagreb 
OIB: 61198189867
Matični broj: 081108853
Matični broj subjekta: 4756215
Broj žiro računa: HR58 2340 0091 1108 77911
Banka: Privredna banka Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kn
Direktor: Andrino Petković

Registar Trgovačkog suda u Zagrebu